طراحی و اجرای سیستم هوشمند ساختمان
نماینده برکر

صفحه اصلی   کاربرد   استاندارد KNX   محصولات   پروژه ها   تماس با ما

KNX استاندارد

امروزه با توجه به پیشرفتهای انجام گرفته در زمینه های مختلف صنعت ساخت و ساز در جهان، بسیاری از مصالح و سیستمهای بـکار رفته در ساختمانها نیز دگرگون شده اند. همانطور که در اتومبیلهای امروزی بسـیاری از کارهایی که قبلاً بصورت دستی انجام می گرفت هم اکنون بطور اتوماتیک و هوشمندانه توسط اتومبیل انجام می پذیرد، ساختمانهای امروزی نیز مجهز به سامانه های هوشمندی می باشـند که در جهت ایجاد امنیت و آسـایش برای ساکنین ، کاهش مصرف انرژی و هزینه های نگهداری از ساختمان کنترل سیستمهای مختلف تأسیساتی  و برقی ساختمان را بعهده می گیرند. این سامانه های هوشمند بگونه ای طراحی گردیده اند که در طول سالهای استفاده از ساختمان همگام با تکنولوژی روز قابل بروز شدن باشند و همچنین بتوان امکانات گوناگون بدون ایجاد تغییرات فیزیکی در ساختمان به آنها اضافه نمود.

 شرکت سامانه های هوشمند پای آور (مسؤولیت محدود) دارای گواهینامه رسمی از انجمن KNX در زمینه مشاوره، طراحی و اجرای سیستم هوشمند ساختمان با استاندارد KNX فعالیت می نماید.


برای ورود به خانه هوشمند هاگر روی عکس کلیک نمایید!

ورود به خانه هوشمند برکر

Copyright ©  2013 Payavar Intelligent Systems Co., Ltd  All rights reserved.