نماینده رسمی Basalte the essence of home automation

 

کلید لمسی هوشمند Basalte

 کلید های هوشمند لمسی Sentido:

کلیدهای هوشمند لمسی Sentido کمپانی Basalte بلژیک با طراحی بسیار زیبا و نو آورانه دارای چهار کلید برای کنترل مصرف کننده های مختلف مانند روشنایی، پرده برقی و ... می باشند. همچنین امکان اجرای سناریو های مختلف از جمله خاموش و روشن کردن کلیه چراغهای اتاق بوسیله لمس کردن ببیشتر از یک کلید وجود دارد. این کلیدها به دماسنج داخلی برای کنترل سیستم های گرمایش/سرمایش نیز مجهز می باشند. LED روی کلید لمسی RGB بوده و  در سناریوهای مختلف می تواند تغییر رنگ دهد.

کلید های Sentido  در طرحها و رنگهای زیر موجود می باشند:

- brushed aluminium
- brushed dark grey
- brushed black
- satin white
- bronze
- fer forgé
- brushed nickel
- brushed brass


Basalte - sentido fer forgé  
 
کلید هوشمندبازالت

کنترلرهای هوشمند لمسی Deseo:

کنترلرهای هوشمند لمسی Deseo کمپانی Basalte بلژیک در نگاه اول یک ترموستات هوشمند با طراحی زیبا می باشد، ولی در واقع قابلیتهای بسیار بیشتری دارد. شما می توانید از روی LCD این کنترلر انواع سیستمهای مختلف موجود در اتاق از جمله: روشنایی، پرده برقی، سیستم سرمایش-گرمایش، سیستم صوتی، سناریو ها و ...  را به آسانی کنترل نمایید.

کنترلر های Deseo در طرحها و رنگهای زیر موجود می باشند:

- brushed aluminium
- brushed dark grey
- brushed black
- satin white
- bronze
- fer forgé
- brushed nickel
- brushed brass

Basalte - deseo brushed aluminum  
   
 
 
 
نماینده رسمی بازالت شرکت سامانه های هوشمند پایآور
دفتر پشتیبانی استان مازندران
www.payavar.ir تلفن ها:
76285688 - 021
 فکس: 89784115-021
E-mail: info@payavar.ir   همراه (پشتیبانی مازندران): 37 000 31 0911
 
 

Copyright ©  2013 Payavar Intelligent Systems Co., Ltd All rights reserved.