Loading...
Closeشرکت برکر

شرکت برکر از سال 1919 میلادی در کشور آلمان آغاز به کار کرده است و هم اکنون یکی از شناخته شده ترین کمپـانی های تولید کلید و پریز و قطعات سیسـتم KNX در جهان می باشد.