KNX سامانه های هوشمند پای آور دارای گواهینامه رسمی از انجمن
نماینده برکر

  صفحه اصلی   کاربرد استاندارد KNX محصولات   پروژه ها   تماس با ما

knx استاندارد

استاندارد KNX

KNX تنها سیسـتمی می باشدکه از استاندراد جهانی 14543 ISO/IEC و استاندارد اروپــــایی  EN50090 در زمینه هوشمند سازی ساختمان پیروی می نماید. از جـمله مزایــــای اســـتفاده از سیستم هوشمند ساختمان با استاندارد KNX می توان به موارد زیر اشاره نمود:

KNX سیستم

یک سیستم باز (Open System)

شما آزاد خواهید بود تا از بین قطعات با طرحها و قیمتهای گوناگون بهترین ها را مناسب برای ساختمان خود انتخاب نمایید و وابسته به شرکت تولید کننده خاص نخواهید بود.

پاسخگوی نیازهای آینده ساختمان شما

سیستم هوشمند KNX را به راحتی و بدون تغییرات فیزیکی در زیر ساخت ساختمان می توان گسترش داد و به آن امکانات اضافه نمود.

قطعات با بهترین کیفیت

نظارت دائمی انجمن KNX بر تولید قطعات تولید شده با این استاندارد، به شما اطمینان خواهد داد که سیستم هوشمند ساختمان شما با استفاده از پیشرفته ترین تکـــــــنولوژی ها و با کیفیت ترین قطعات طــراحی و نصب می گردد.

کنترل کلیه سیستمهای برقی و تأسیساتی ساختمان

سیستم KNX تمامی سیستمهای برقی و تأسیساتی ساختمان شما از جمله روشنایی، پرده و کرکره های برقی، گرمایش-سرمایش، دزدگیر و ... را بصورت یکپارچه و هوشمند کنترل می نماید.

Copyright ©  2013 Payavar Intelligent Systems Co., Ltd All rights reserved.